Artikelen door colinbrightlot

Voorontwerp bestemmingsplan Hectorlaan 17-31 in behandeling

Om op de locatie van de Hectorlaan 17-19 en Hectorlaan 21-31 de realisatie van appartementen mogelijk te maken is het noodzakelijk het huidige bestemmingsplan aan te passen naar de bestemming ‘Wonen’. De gemeente Dijk & Waard heeft onlangs het voorontwerp bestemmingsplan in behandeling genomen en deze voor een periode van zes weken ter inzage gelegd. […]

Bouwplan Deimoslaan 1-5 onherroepelijk

Het bouwplan voor 82 woningen op Deimoslaan 1-5 is onherroepelijk geworden. Het betreft zowel de bestemmingsplan als de omgevingsvergunning waarmee het plan nu richting uitvoering gebracht kan worden. In samenwerking met gemeente, nutspartijen en uitvoerende partijen wordt nu gewerkt naar een start bouw in de twee helft van 2022. Volgens de huidige planning zullen deze […]

Optimalisaties ontwikkelingen Hectorlaan

Op 9 juni 2021 hebben initiatiefnemers Bot Bouw en Groen & Groen Vastgoed voor ondernemers en omwonenden een online informatieavond gehouden over de nieuwbouwplannen aan de Hectorlaan 17-19, Hectorlaan 21-31 en Deimoslaan 1-5. Tijdens deze avond zijn de plannen toegelicht en diverse vragen beantwoord. Enkele nagekomen vragen zijn individueel behandeld. Om een en ander zorgvuldig […]