Optimalisaties ontwikkelingen Hectorlaan

Op 9 juni 2021 hebben initiatiefnemers Bot Bouw en Groen & Groen Vastgoed voor ondernemers en omwonenden een online informatieavond gehouden over de nieuwbouwplannen aan de Hectorlaan 17-19, Hectorlaan 21-31 en Deimoslaan 1-5. Tijdens deze avond zijn de plannen toegelicht en diverse vragen beantwoord. Enkele nagekomen vragen zijn individueel behandeld.

Om een en ander zorgvuldig te doen, willen we u als directe omwonende graag bij de plannen betrekken. Zo zijn naar aanleiding van eerdere opmerkingen de plannen op enkele punten geoptimaliseerd. Het aantal woningen in de plannen is enigszins aangepast. Het plan Hectorlaan 17-19 is teruggebracht van 33 stuks naar 29 stuks, voor Hectorlaan 21-31 is dit teruggebracht van 37 naar 36 woningen. De volumes en de hoogtes van de gebouwen blijven daarbij ongewijzigd. Het aantal parkeerplaatsen is toegenomen van 60 naar 65. Hiermee wordt de verhouding tussen het aantal woningen en het aantal parkeerplaatsen dus aanzienlijk verbeterd.

In samenwerking met een landschapsarchitect en de gemeente wordt de herinrichting van het openbaar gebied tussen de plannen van de Deimoslaan 1-5 en Hectorlaan 17-19 en 21-31 vormgegeven. Dit zorgt voor een kwaliteitsimpuls van de entree van het totale gebied. We zijn met de gemeente over dit plan in gesprek over de verdere uitwerking van het inrichtings- en groenplan.

Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in De Frans? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!