Voorontwerp bestemmingsplan Hectorlaan 17-31 in behandeling

Om op de locatie van de Hectorlaan 17-19 en Hectorlaan 21-31 de realisatie van appartementen mogelijk te maken is het noodzakelijk het huidige bestemmingsplan aan te passen naar de bestemming ‘Wonen’. De gemeente Dijk & Waard heeft onlangs het voorontwerp bestemmingsplan in behandeling genomen en deze voor een periode van zes weken ter inzage gelegd. In deze periode heeft de gemeente Dijk & Waard bewoners en ondernemers uit de directe omgeving uitgenodigd voor een inloopavond, welke plaatsvond op 26 september 2022. Tijdens deze inloop zijn de plannen voor de locaties door de gemeente en ontwikkelaars toegelicht en vragen beantwoord.

Het voorontwerp bestemmingsplan is in te zien via de website van de gemeente Dijk & Waard en via Ruimtelijke Plannen.

De ontvangen inspraakreacties worden verwerkt in een ontwerp bestemmingsplan. De verwachting is dat het ontwerp bestemmingsplan nog dit kalenderjaar door de gemeente in behandeling wordt genomen.